Home

Welkom op de site van Stichting Waarborgfonds HBO

Op 28 november 2014 zijn de statuten van het Waarborgfonds aangepast: De stichting heeft statutair ten doel de afwikkeling van de (voormalige) werkzaamheden van de stichting waarbij de stichting ten doel had ten behoeve van de hierna bedoelde bekostigde instellingen zich borg te stellen ten gunste van de geldgevers voor de geldleningen die worden verkregen door de hogescholen voor zover het betreft de bekostigde instellingen als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (“Hogescholen”), alsmede het verkrijgen van gelden van derden waarop zij een vordering heeft.

Gooimeer 4-15, 1411 DC  Naarden – Postbus 5135 – 1410 AC Naarden
Tel 035 542 7509 – Fax 035 542 7609
Serviced by HBB